Các loại mối hàn và hình minh họa

Trong kỹ thuật hàn có nhiều loại mối hàn khác mà tùy thuộc vào vị trí, vật liệu hàn khác nhau mà đặc điểm mối hàn sẽ khác nhau. Trên các bản vẽ kỹ thuật, các loại mối hàn được thể hiện dưới hình minh họa theo quy ước chung sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Các loại mối hàn bao gồm

  • Mối hàn rãnh vuông
  • Mối hàn rãnh V
  • Mối hàn rãnh vát
  • Mối hàn góc 1 bên, 2 bên

Hình minh họa cụ thể cho các loại mối hàn như sau

1. Mối hàn rãnh vuông | 2. Mối hàn rãnh -V- đơn | 3. Mối hàn rãnh -V- kép
Square – Groove weld  |         Single-V-Groove    |    Double-V-Groove     

4. Mối hàn rãnh vát đơn | 5. Mối hàn rãnh vát kép | 6. Mối hàn rãnh -U- đơn
Single-Bevel-Groove  |     Double-Bevel-Groove     |     Single-U-Groove     

7. Mối hàn rãnh -U-kép | 8. Mối hàn rãnh -J- đơn | 9. Mối hàn rãnh -J- kép
Double-U-Groove | Single-J-Groove | Double-J-Groove

10. Mối hàn góc một bên                     |                          11. Mối hàn góc hai bên
Single-Fillet                               |                                   Double-Fille

Hình minh họa các loại mối hàn 5

12. Rãnh V loe | 13. Mối hàn bẻ gờ | 14. Giọt hàn | 15. Mối hàn nút | 16. Mối hàn điểm 
Flare-V | Flange-Edge | Bead | Plug | Arc Spot or Arc Seam

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2020 Bản Tin 365. Thiết kế Website bởi Kenta Việt Nam.