Giảm giá!

Dây hàn đồng

Dây hàn đồng 6560

570,000.00 520,000.00
Giảm giá!

Dây hàn nhôm

Dây hàn nhôm 4043

250,000.00 230,000.00
Giảm giá!

Dây hàn nhôm

Dây hàn nhôm 5183

330,000.00 305,000.00
Giảm giá!

Dây hàn nhôm

Dây hàn nhôm 5356

265,000.00 230,000.00